Kom med til Alsang i 2020


ALSANG 2020 er et landsdækkende initiativ, som vil samle alle borgere i Danmark i fællessang for at fejre medborgerskab, demokrati og frihed. Anledningen er 75-året for Danmarks befrielse i 1945, og de fleste fællessangsarrangementer vil foregå i dagene omkring den 4. maj 2020. Bag projektet står Grundtvigsk Forum, Dansk Forfatterforening og Spil Dansk.

Alsang-stævner fandt sted i de første år af den tyske besættelse af Danmark i 1940-45. Mange steder i landet samledes borgere og sang med på fædrelandssange som udtryk for sammenhold, nationalfølelse og modstand mod besættelsesmagten. Læs mere på: www.alsang.dk og i KorNyt nr. 2-2019.


SÅDAN KAN DIT KOR VÆRE MED

Hvis dit kor gerne vil være med i ALSANG 2020, er der forskellige måder, I kan gribe det an på. I kan for eksempel:

1) Undersøge hvor og hvornår det nærmeste FUK-arrangement Alsang i domkirkerne finder sted. Det kan du se her.

2) Kontakte kulturkonsulenten eller musikskolelederen i jeres kommune. ALSANG 2020 har som ambition, at der skal være et alsang-arrangement i alle kommuner i Danmark. Derfor er der sikkert også ét i din kommune.

3) Formulere jeres eget fællessang-projekt alene eller i samarbejde med for eksempel kirken, folkeskolen eller den lokale musikskole. Søg efter samarbejdspartnere på ALSANG 2020’s Facebook-side.

4) Søge midler i ALSANG-Puljen, som støtter projekter i 1. halvår 2020, der udvikler og styrker fællessangkulturen og som relaterer sig til markeringen af 75-året for Danmarks befrielse i 2020. Desuden lægges der vægt på nyudvikling af fællessangen f.eks. via nye målgrupper, steder, former og repertoire samt fokus på unge mellem 15-25 år.

5) Tilføje og finde fællessangarrangementer i ALSANG-kalenderen på www.alsang.dk

Som en del af det landsdækkende initiativ ALSANG 2020 inviterer Folkekirkens Ungdomskor i samarbejde med landets stifter til Alsang i Domkirkerne i marts-april 2020. De ti arrangementer bliver en hyldest til fællessangen, korsangen og salmesangen, og der er gratis offentlig adgang.