Folkekirkens Ungdomskor 50-års jubilæum i 2018

FUK'S jubilæum falder d. 11.11. 2018  - en dato, som man i de Sønderjyske egne også er optaget af, da det er datoen for 100-året for fredsslutningen efter 1. verdenskrig.

FUK blev stiftet d. 11.11. 1968 og er i dag landets største kororganisation, med ca. 12.000 aktive korsangere i hele landet – børn, unge og voksne.

I år markeres 50-års jubilæet med udgivelse af jubilæums-værket, I kor med alle engle, et Allehelgens-korværk, komponeret af Jakob Stevns-Lorentzen, med tekst af Lisbeth Smedegaard Andersen. Værket er en gennemskrevet liturgi med salmer, satser og læsninger, der passer til en ca. 45 minutters Allehelgens-gudstjeneste. Men det kan også deles op og bruges på forskellig måde, f.eks. med enkelt-satser i en gudstjeneste, alt efter korets niveau og de lokale forhold. Tekst og musik har appel til både børn og voksne, og rummer både glæde og sorg og håb, og frem for alt glæden ved at synge.

Ved Folkekirkens Ungdomskors årsmøde 9. – 10. marts 2018 præsenterede og gennemgik Jakob Lorentzen I kor med alle engle for alle de fremmødte, som også fik lejlighed til med egne stemmer at synge de fleste af de smukke satser.

Alle FUK-medlemmer opfordres til at markere jubilæet ved at anvende Jubilæumsværket I kor med alle engle eller dele af det, enten ved gudstjenesten Allehelgens søndag eller ved særskilte gudstjenester/koncerter.

FUK’s Landsstævne i efterårsferien kommer til at kredse omkring Jubilæumsværket, der indstuderes og opføres ved en festgudstjeneste i Københavns Domkirke i forbindelse med Landsstævnet. Så deltagelse i Landsstævnet kan på den måde også blive en forberedelse til lokale jubilæumsgudstjenester.

FUK’s lokale kredse arrangerer jubilæums-korstævner i efteråret, hvor dele af Jubilæums-værket også vil komme i brug.

Det store jubilæumsværk er netop udgivet i FUK-serien på forlaget Mixtur, og du kan læse mere om værket, pris mv. under menuen AKTIVITETER øverst på denne side.

Hvis korledere rundt om i landet har lyst og overskud, ville det være herligt med nogle ’Kom og syng i kor’-arrangementer lokalt i jubilæumsperioden – for både børn, unge og voksne – så folk kan opleve, hvad korsang betyder. Man kan evt. gå sammen med nabosognet eller arrangere noget fælles i provstiet med fokus på korsangen – og dermed tage del i jubilæumsfejringen.

I ønskes et sprudlende FUK-jubilæumsår.

Læs om de forskellige jubilæumsaktiviteter, jubilæumsværk og -katalog mv. under menuen AKTIVITETER øverst på denne side.