Korstævner

I efteråret 2017 fejres reformationsjubilæet over hele landet, og børne- og ungdomskorene skal naturligvis være med og inviteres derfor til korstævne i en række af landets domkirker.

Repertoiret består af salmer samt lettere to- og trestemmige satser fra Lutherrosen. Stævnerne arrangeres i samarbejde med de lokale stiftskredse, og der kan komme flere korstævner til. En opdateret oversigt og information om tilmelding, deltagerpris og indkøb af noder følger på fuk.dk.

Sæt allerede nu kryds i kalenderen

Københavns Domkirke lørdag d. 23.9.17. Instruktør: Henrik Skærbæk Jespersen
Aalborg Domkirke: lørdag d. 30.9.17. Instruktør: Carsten Seyer-Hansen
Haderslev Domkirke: lørdag d. 30.9.17. Instruktør: Henrik Skærbæk Jespersen
Roskilde Domkirke: lørdag d. 30.9.17. Instruktør: Lotte Smith-Petersen
Ribe Domkirke: lørdag d. 11.11.17. Instruktør: Henrik Skærbæk Jespersen

Koncert
Odense Domkirke: lørdag d. 23.9.17 kl. 15. Koncert med repertoire bl.a. fra Lutherrosen som optakt til Fyns stiftskreds’ korrejse til Wittenberg.