Organisationen

Organisationens historie
Folkekirkens drenge- og pigekor blev oprettet 11. november 1968 i Herning, Viborg Stift, men ændrede i oktober 1970 navn til det nuværende: Folkekirkens Ungdomskor (FUK). Formålet var at skabe en organisation, der kunne danne paraply over alle kor, og som desuden kunne arbejde med repertoire, som dels var anvendeligt for det enkelte kor, men som også var anvendeligt i forbindelse med gudstjenesten.

FUK har siden udviklet sig til landets største kororganisation med 13.000 korsangere og korledere fordelt på otte stiftskredse over hele landet. Aktiviteterne omfatter blandt andet kurser og coaching for korledere, sangstævner, nodeudgivelser, erfaringsudveksling, faglig kompetenceopbygning og politisk påvirkning af korsangens rammevilkår.

Organisationsstruktur
FUK er en demokratisk baseret og hierarkisk opbygget medlemsorganisation (link til organisationsdiagram nederst på siden). Medlemmerne er enten kirke/kor-medlemmer eller personlige medlemmer og tilknyttet en af otte lokale stiftskredse, der med få undtagelser svarer til landets stifter.

Stiftskredsene er formelt selvstændige foreninger med egne vedtægter og egen bestyrelse. Repræsentantskabet, der består af repræsentanter for stiftskredsene samt hovedbestyrelsen (HB), er den højeste myndighed.

Hovedbestyrelsen består af 13 medlemmer, hvoraf ni vælges på det årlige repræsentantskabsmøde, mens 1 udpeges af kirkemusikskoler og 3 udgøres af repræsentanter fra kirke og musiklivet og indstilles af hovedbestyrelsen. Denne nedsætter et forretningsudvalg, som varetager arbejdet mellem HB-møderne.

En stor del af arbejdet udføres af frivillige i udvalg og arbejdsgrupper under HB samt i stiftskredsenes bestyrelser. Desuden er ansat tre deltidsansatte korkonsulenter, som bl.a. har til opgave at rådgive medlemmerne samt arrangere korlederkurser. Aktiviteterne understøttes af et sekretariat i København med to ansatte, en sekretariatsleder og en projekt- og kommunikationsmedarbejder.

Download organisationsdiagram