Inspirationsdag og generalforsamling

Voiceworkshop for korledere m. Clara Vuust

Start: 17. januar 2022 09:30
Slut: 17. januar 2022 14:30

Klostermarkskirken, Ahorn Allé 46c, 4100 Ringsted

Program:

9.30-10 Kaffe
10-12 Voiceworkshop for korledere 
12-13 Frokost
13-14.30 Generalforsamling i FUK, Roskilde/Lolland-Falster stiftskreds 

Jazzsanger og sangpædagog Clara Vuust underviser i sundt stemmebrug med udgangspunkt i sammenhængen mellem krop og stemme. Med enkle rytmiske øvelser og satser introduceres metoder til at arbejde rytmisk sang. 

Dagsorden til generalforsamling:

 1. Valg af dirigent
 2. Godkendelse af beretning fra kredsformanden (vedhæftet)
 3. Godkendelse af kredsens reviderede regnskab(vedhæftet) 
 4. Forslag fra hovedbestyrelsen, kredsbestyrelsen og medlemmerne:
 5. Valg af kredsbestyrelse:
  På valg er Karina Agerbo og Charlotte Dagnæs Hansen, der begge modtager genvalg.
 6. Behandling af forslag fra kredsen til repræsentantskabet/hovedbestyrelsen
 7. Valg af repræsentantskabsmedlemmer samt to stedfortrædere for disse. 
 8. Opstilling af kandidater til hovedbestyrelsen. 
 9. Valg af revisor
 10. Eventuelt.

Tilmelding til karina@agerbo.eu senest d. 10. januar

Dagen er gratis.