9. oktober 2019

Nyhedsbrev oktober 2019

NYT NUMMER AF KORNYT
I efterårsudgaven af medlemsbladet er temaet ALSANG 2020, som markerer 75 året for Danmarks befrielse. Vi stiller spørgsmålet, hvorfor fællessang er kommet på mode igen og sætter desuden spot på kirkens rolle i de historiske Alsang-stævner under besættelsen. Endelig beretter Børge Oluf Larsen på 95 år om, hvordan det var at være med til Alsang på Koldinghus i 1940. Du kan også læse Marie Louises personlige beretning om at være med på Folkekirkens Ungdomskors ungdoms-stævne om kommunikation og lederskab, U-Camp, som fandt sted i dagene op til Sommerskolen.

KorNyt nr. 2, 2019 udsendes i uge 42.

MEDLEMSUNDERSØGELSE PÅ VEJ
Den offentlige opmærksomhed om sangens vokser i disse år. Det går op for stadig flere, at det at synge har positiv betydning for den enkeltes sundhed og trivsel, de sociale fællesskaber og samfundets sammenhængskraft. FUK’s hovedbestyrelse har besluttet at igangsætte et strategi- og udviklingsarbejde, som har til formål geare organisationen til at præge udviklingen.

Som led i arbejdet gennemføres der i efteråret 2019 en internetbaseret spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmerne. Målet er at sætte ord på organisationens identitet og betydning for medlemmerne. Vi håber, at mange vil tage sig tid til at svare, så vi får det bedst mulige grundlag for det videre arbejde med strategi og udvikling.

Projektleder og kontaktperson i sekretariatet er Thomas Halfdan Breck, kommunikation@fuk.dk. Du kan læse mere om strategi- og udviklingsprojektet på www.fuk.dk

NORBUSANG 2020 ÅBNER FOR TILMELDING
31. oktober 2019 åbner tilmeldingen til den nordiske børne- og ungdomskorfestival, NORBUSANG 2020. Festivalen finder sted den 20.-24. maj 2020 i Nyköping i Sverige cirka 100 km syd-vest for Stockholm ved den svenske Østersøkyst.

Festivalen henvender sig til korsangere i alderen 10-19 år. Udover at synge sammen i plenum og workshops får korene mulighed for at give koncerter og lære hinanden at kende via sociale aktiviteter. For korledere bliver der særskilt mulighed for inspiration og networking.

Tilmelding senest den 31. januar 2020 på www.norbusang.org – hvor man også kan finde information om pris, tider, workshopledere og indhold. Yderligere oplysninger: Helena Andersson Bromander, projektleder, UNGiKÖR, Sveriges barns och ungdomskörer, telefon: +46 709 53 24 55, e-mail: helena.bromander@ungikor.se  

AKTUELLE KURSER:

STEMMEN I CENTRUM – LØRDAG 2. NOVEMBER I ODENSE
Kom med til en eksklusiv kursusdag med Susanne Wendt og Christina Holm Dahl og få inspiration og nye redskaber til korlederens arbejde med sin egen og korsangernes stemmer. 

Kursusdagen foregår lørdag den 2. november 2019, kl. 10-16 i Hans Tausens Kirke i Odense. Tilmelding pr. mail senest den 18. oktober 2019 til kursus@fuk.dk. Læs mere på www.fuk.dk.

KURSER I KORSAMARBEJDE MED SKOLEN I JANUAR 2020
Med afsæt i en lokal skoleklasse og dens lærer, arbejdes der med muligheder og udfordringer i korsamarbejdet med skolen. Kurset henvender sig til børnekorledere, herunder tilmeldte til FUK’s Alsang i Indskolingen, men også andre.

Instruktører: Signe Sørensen, Anne-Kari Ferenczi (begge tilknyttet Alle kan synge) og korkonsulent i FUK Hanne Korsgaard Sundbøll

13. januar 2020, kl. 10-16, Hammelev kirke, Haderslev
20. januar 2020, kl. 10-16, Ballerup kirke
24. januar 2020, kl. 10-16, Langenæskirken, Aarhus

Pris (inkl. frokost): 600 kr. for medlemmer af Folkekirkens Ungdomskor og studerende ved Kirkemusikskolerne /1000 kr. for øvrige

Yderligere oplysninger: Anne-Kari Ferenczi tlf. 21 86 08 75 og www.fuk.dk

Tilmelding pr. mail: Senest 14 dage før kursusdagen til Anne-Kari Ferenczi tlf. 21860875 og e-mail: annekari.ferenczi@gmail.com