6. september 2019

Nyhedsbrev september 2019

KOR SKABER FÆLLESSKABER
Det er overskriften på dette års korlederseminar, som afholdes den 4. - 6. oktober 2019 i Aarhus i regi af Foreningen Danske Korledere. Sang og kor er uovertrufne til at skabe fællesskaber. Men hvordan gør vi det egentlig? Hvordan får vi folk i gang med at synge i kor, og hvordan fastholder vi dem? Seminaret sætter fokus på rekruttering, motivation og fastholdelse, og der er oplæg og workshops indenfor børne- og ungdomskor, kor og lederskab samt paneldebat om inklusion bl.a. i børne- og ungdomskor. Blandt oplægsholderne er korkonsulent i FUK, Jonas Rasmussen, som står for workshop og koncert med Aarhus U.

Yderligere oplysninger om program, pris og tilmelding på www.danskekorledere.dk

STEM PÅ DIT FAVORITKORVÆRK
Siden tidernes morgen har mennesker sunget i kor. Vi har flettet stemmerne sammen og fået hjerterne til at slå i takt. Nu hylder Danmarks Radios radiokanal P2 kormusikken med Klassisk Top 50 - De skønneste kor. I den forbindelse inviteres alle danskere til at nominere sin favorit og sætte ord på, hvorfor lige netop det stykke kormusik er skønnest.

De ti korværker, som har fået flest stemmer, afsløres og opføres ved en koncert med DR VokalEnsemblet, DR KoncertKoret og DR SymfoniOrkestret i Koncerthuset, på P2 og DR K lørdag den 5. oktober. Sidste chance for at nominere sin egen klassiske favorit er søndag den 8. september klokken 11.00 på https://www.dr.dk/nyheder/kultur/stem-nu-skal-verdens-skoenneste-kormusik-findes-hvad-er-din-favorit

KREDSMØDE DEN 7. OKTOBER 2019 I KIRKERNES HUS, FREDERICIA
Snart mødes stiftskredsene igen for at udveksle erfaringer og drøfte de mange aktuelle og fremtidige spørgsmål, der rører sig i Folkekirkens Ungdomskor. Ikke mindst om organisationens identitet og hvilken vej, vi skal udvikle os de kommende år. Som noget nyt er det i år alle medlemmer af stiftskredsenes bestyrelser og hovedbestyrelsen, som er inviteret. Tidligere har det blot været formændene. Korkonsulenter og sekretariatet deltager som hidtil. Hensigten med denne form er at sikre større repræsentation og bredere grundlag for dialog til fælles bedste.

NYT OM FUK-PULJEN – TO ANSØGNINGSFRISTER OM ÅRET
Fremover kan FUK’s medlemskor søge om økonomisk støtte til korrejser og andre projekter fra Folkekirkens Ungdomskor Puljen (FUK-puljen) to gange om året.  De nye frister er den 15. april og den 15. oktober. Bemærk at første ansøgningsfrist er den 15. oktober 2019 og retter sig mod støtte til aktiviteter i 2020. Ansøgningsfristen den 15. april 2020 vedrører også aktiviteter i 2020. Læs mere om puljen, og hvordan du søger på www.fuk.dk

NY UDGIVELSE TIL JULEN: DA LYSET KOM TIL VERDEN
Folkekirkens Ungdomskor er sammen med Forlaget Mixtur på vej med en julesuite i 11 satser for lige stemmer og harpe af Søren Birch. Har man ikke harpe til rådighed, kan harpestemmen udføres på klaver.

Suiten, der falder i to dele (advent og jul), er en blanding af nyskrevne melodier og ældre salmer i ny bearbejdning. Teksterne består af ældre og nyere danske salmetekster foruden bibelske og latinske tekster. Suiten kan opføres i uddrag eller enkeltvis, f.eks. som motetter og kormusik. Varigheden af det samlede værk er cirka 30 minutter.

Nodeindstikket i næste nummer af KorNyt vil være første sats af julesuiten: ”Veni, veni Emmanuel”. Satsen kan f.eks. anvendes til procession eller som Exitus. Den samlede julesuite udgives omkring den 1. oktober 2019 og kan forudbestilles og købes hos Aarhus Musik – www.noder.dk  

KORLEDERSTEMMEN
Du kan stadig nå at tilmelde dig efteruddannelsen i stemmebrug og vokalt arbejde i korprøven. Det er tredje gang, Folkekirkens Ungdomskor slår dørene op for denne efteruddannelse i fem moduler, hvor sangstemmen og det vokale arbejde i korprøverne er i centrum. Indholdet er blandt andet undervisning i opvarmnings- og klangøvelser, konsonant- og vokalarbejde samt individuel stemmetræning.

Uddannelsens fem moduler foregår i Hans Tausens Kirke, Rugårdsvej 62, 5000 Odense C. De 5 individuelle sanglektioner kan foregå i hele landet fordelt i perioden 4. oktober 2019 – 7. marts 2020. Prisen for at deltage er kr. 5.500, og man tilmelder sig ved at sende en e-mail senest mandag den 16. september 2019 til kursus@fuk.dk.